Sierteelt

Export plants

We like to do it the green way!

In het project GreenCHAINge sierteelt werkten, telers en groothandelaren, import- en export, met Wageningse onderzoekers samen aan kwaliteit behoud in de keten. Daarmee stimuleerden zij duurzame logistieke combinaties binnen de internationale sierteeltsector, verlaagden zij de CO2 uitstoot en verhoogden de kwaliteit in de keten t.b.v. de consument. 
Sierteelt
Groente & Fruit
Kennisbibliotheek