​GreenCHAINge: samenwerking ketenpartners noodzakelijk voor sturing ketenkwaliteit
Directeur Robert Roodenburg van brancheorganisatie VGB stelde één van de kernvragen: Hoe krijgen we al die onderzoekkennis bij de bedrijven en hoe komen zij tot toepassing van die kennis? Hiervoor blijft een website in de lucht: www.greenchainge.com. Hier kunnen de onderzoekrapporten, transportprotocollen, instructiefilmpjes etc. die binnen het project ontwikkeld zijn, worden gevonden.             
 
Het onderzoek was vooral gericht op alternatieve duurzame vervoersmodaliteiten. De resultaten blijken ook goed toepasbaar op kwaliteitsverbetering bij wegtransport en vliegtuig. Collectieve private financiering voor vervolg onderzoek en organisatie van pilots is helaas opgedroogd. Op het seminar pleitten de vele betrokken en enthousiaste ondernemers voor nieuwe initiatieven en betere samenwerking tussen veredeling, kwekers en handel.
 
In het project werkten VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerij produkten), Royal FloraHolland, LTO Glaskracht Nederland en Wageningen Universiteit en Research (WUR) samen. Naast overheids ondersteuning via RVO en Topsector T&U kwam het private geld uit fondsen die nog van de opgeheven Schappen waren overgebleven. De sector is niet gewend aan individuele bijdragen, voor pre concurrentieel onderzoek naar de kwaliteit in de keten, constateerde Anton Bril (VGB).
 
Resultaten
Tijdens het slotseminar werden onder meer onderzoeksresultaten gepresenteerd van optimaal koelen van chrysanten en rozen, het conditioneren en verpakken van potplanten en het effect van temperatuur en de duur van het transport daarvan.
 
De drie schakels in de keten (veredeling, kwekers, handel) moeten samen een nieuwe visie op ketenkwaliteit en vervoer ontwikkelen, zei interim voorzitter Lex Ebus van de VGB. Daar sloten vele andere sprekers zich bij aan. Er is met trein- en zeevervoer, mede dankzij inzet van diverse bedrijven, inmiddels veel ervaring opgedaan, maar voortgang op dat traject blijft noodzakelijk, zeiden ze. “Tien jaar geleden hadden wij het nog over de draaischijf en de dominante positie van Nederland op het terrein van de sierteelt. Dat is nu mede door de concurrentie uit het buitenland veranderd”, zei Henry Boerrigter van WUR.
 
Jan Boekestijn van handelsbedrijf FleuraMetz deelde zijn praktijkervaring van tien jaar importtransport. “Kwaliteit”, zei hij, “begint op de kwekerij bij het oogsten, waar onder meer het snijstadium een rol speelt. Maar daarna blijft vooral een lage temperatuur en gesloten koelketen belangrijk, die nu dankzij snel voortschrijdende techniek beter op afstand is te monitoren en bij te sturen, net als het vochtgehalte.” “Tracking en tracing heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. De gegevens van sensoren kunnen online worden uitgelezen”, zei Cor Verdouw (WUR). Uit onderzoek bleek ook dat lang niet alle cultivars voor langdurig transport geschikt zijn, terwijl ze wel in Afrika worden geteeld voor de verre (Europese) markten. Veredelaars zullen daarin een grotere rol moeten spelen en hun verantwoordelijkheid nemen.
 
Vaasleven
Door onderzoek en de ontwikkeling van zeevracht is ook luchtvracht beter geworden, zei Boekestijn. Alternatieve vervoersvormen zorgen voor minder CO2-uitstoot per product, maar luchtvracht en wegtransport zullen nog geruime tijd dominant zijn. Onderzoek moet wel doorgaan, waarbij veredelaars, telers, handelaren en transporteurs hecht moeten samenwerken in de keten. De gezamenlijke financiering wordt nu wel een uitdaging. Wie gaat er investeren in een neutraal platform voor het uitwisselen van kwaliteitsdata en Tracking & Tracing? Het doel van alle inspanningen is voldoende vaasleven en tevredenheid bij de consument te garanderen. Wat is daar voor nodig?
 
Vervolg
“Misschien moeten wij beter gebruik maken van bestaande platforms en logistieke communities. Het gaat om kennisdelen en bredere aandacht voor de kwaliteit in de keten.” Johan Bakker van de DaVinc3i community biedt de zaal aan deze rol te vervullen de komende jaren. “Samen definiëren wij de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten om het onderzoek voort te kunnen zetten. Nog belangrijker is gezamenlijk te komen tot toepassing van opgedane kennis, voor monitoring en sturing van kwaliteit in ‘onze Nederlandse’ sierteeltketen.”
​GreenCHAINge: samenwerking ketenpartners noodzakelijk voor sturing ketenkwaliteit
seminar Kwaliteit Gestuurde Sierteeltketens
Aankondiging seminar Kwaliteit Gestuurde Sierteeltketens
Bij welke temperatuur overleeft een potplant de vrachtwagen?
Koelproeven met troschrysanten in het kader van GreenCHAINge
Geslaagde bijeenkomst GreenCHAINge proef koudegevoeligheid Phalaenopsis
GreenCHAINge in RTL7 programma ‘Doe maar duurzaam’
Kenniscafé Phalaenopsis
Cursus Na-oogst technologie
Plantenvervoer per trein naar Zweden wordt vervolgd
Ambitie meten met de CO₂ tool
Ketenkwaliteit onderzoek Phalaenopsis
GreenCHAINge-visie: Kwaliteitsgerichte sierteeltketens vragen om intensieve communicatie
Pilot plantenvervoer per trein naar Zweden
Kwaliteitsverloop in de keten
​Roos op reis door de keten
Zeetransport planten uit en naar Turkije
Per schip vervoerde rozen goed houdbaar
Ook veredeling stapt in onderzoek naar zeetransport bloemen
Nederlandse potplanten sector positief over GreenCHAINge resultaten
Minister enthousiast over zeetransport bloemen uit Kenia
Eerste zeecontainer ziet er Roos kleurig uit!
Eerste zeecontainer met rozen onderweg.
Veel Keniaanse interesse voor zeevracht