GreenCHAINge

In het project GreenCHAINge werken veredelaars, telers en groothandelaren samen om vervoersstromen verder te verduurzamen. Belangrijk aspect is de overstap van luchtvracht naar zeetransport en van wegtransport naar railtransport. Waarbij verduurzaming van internationaal sierteelttransport  een essentiële doelstelling is. De CO2 besparing op de verschillende handelsroutes worden beschreven in  de werkpakketten export en import. De VGB coördineert en zorgt samen met LTO Glaskracht Nederland voor praktijktesten en pilot transporten.  Waarbij LTO Glaskracht Nederland zich inspant voor het onderdeel plantgezondheid dat wil zeggen, behoud van kwaliteit vanuit de Nederlandse productie in de export stromen.
De  onderzoek componenten analyse, modelering en verbeteringen in de keten en conditionering wordt ingevuld door Wageningen UR Food en Biobased Research.
Dit project wordt financieel ondersteund door het Nederlandse Ministerie van EZ; TKI & Topsector Tuinbouw en het Productschap Tuinbouw.


GreenCHAINge wil bereiken
Stimuleer duurzame logistiek in de internationale tuinbouw om CO2-uitstoot te verminderen op basis van;
  • een hoge initiële kwaliteit, keuze van het product door de kweker en de selectie bij de veredelaar.
  • geconditioneerd vervoer in aanvoer en handelsketens.
  • fytosanitaire monitoringen het doorgeven van  kwaliteitsinformatie tussen de schakels in de keten.
  • Dit voorspelt een gegarandeerd vaasleven en tevredenheid bij de eindconsument.

Doelstellingen
GreenCHAINge streeft er naar dat in 2020:
  • 40% van de import naar Europa en 20% van de exportstromen binnen Europa via duurzame logistieke combinaties loopt met de nadruk op railcorridor bij export en deep sea bij import;  
  • een jaarlijkse besparing van 160 miljoen kg CO2 uitstoot voor de (internationale) sierteeltsector gerealiseerd is.
 
GreenCHAINge brengt in kaart:
  • welke variëteiten van verschillende bloem- en plantsoorten geschikt zijn voor langduriger containertransport. Bijvoorbeeld Roos; lage botrytis gevoeligheid en lage ethyleen gevoeligheid.  
  • of direct na de oogst en tijdens transport aan de juiste koeling, luchtcirculatie, verpakking en andere condities wordt voldaan;